Spring naar content

Blog

Wachten op de dip. Heeft dat zin?

Jos Elenbaas

Iedereen die belegt doet dat uiteindelijk met eenzelfde doel: een zo hoog mogelijk rendement behalen gegeven een risicoprofiel. Nu zijn er beleggers, die proberen de markt te timen: een poging doen om precies op het juiste moment, ‘diep in de dip’, in te stappen – en er weer uit te stappen op de top. Laag kopen, hoog verkopen dus, op basis van verwachte marktbewegingen. In deze blog leg ik uit waarom dit (helaas) niet werkt. En ook: wat een strategie is, die wel werkt.

Mikken gaat niet  

Om meteen met de deur in huis te vallen: zelfs de meest slimme economen en professionele beleggers slagen er niet in om de juiste instap- en verkoopmomenten te timen. Natuurlijk, het staat vast dat hoog- en laagconjunctuur elkaar stelselmatig afwisselen. En we mogen ervan uitgaan dat onze economie om de zoveel jaar in zwaar weer belandt. Maar hierop ‘mikken’ is onmogelijk. Daarvoor is de wereld waarin we leven gewoon veel te complex en onvoorspelbaar.

Iets wat alleen al de afgelopen 3 jaar maar weer keihard duidelijk maakten. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, forse rentestijgingen en de toch wel verrassende snelheid waarmee AI-technologieën en -toepassingen zich ontwikkelen… stuk voor stuk onverwachte, disruptieve veranderingen met een (nog altijd) niet te voorspellen impact op de beurs.

We handelen te vaak uit emotie

En óók beleggers zelf maken onverwachte sprongen. Onze menselijke en emotionele aard staat het nemen van rationele beslissingen vaak in de weg. Bevangen door hypes, overmoed of angst kunnen we ineens besluiten van strategie te wisselen. Met als gevolg: een uit balans gebrachte markt en koersbewegingen die niemand zag aankomen. Over deze ‘irrationele valkuilen’ schreven we eerder ook deze blog.

Wat veel beleggers zich bovendien niet goed lijken te realiseren, is dat de beurs zo’n 6 tot 9 maanden vooruitloopt op de werkelijkheid. De koersen laten een verwachting zien: een perceptie van waar het naartoe gaat. Hier zijn de huidige economische ontwikkelingen allang in meegenomen. Het heeft dus geen enkele zin om in de actie te schieten (“ik moet er nú uit!” of “ik moet nú bijkopen!”) bij het lezen van paniek zaaiende krantenkoppen. Want wie handelt op basis van het nu, loopt achter de feiten aan.

‘Buy and hold’ levert meer rendement op

Voor wie desondanks denkt de markt te slim af te kunnen zijn – en tóch een poging tot timen wil wagen, is het goed te beseffen dat áls de beurzen plotseling stijgen, dat vaak in een niet-bij-te-benen tempo gaat. Het merendeel van de rendementen op de beurs wordt in slechts enkele handelsdagen behaald. Als u op die dagen nét ‘uit de markt’ bent, loopt u dus meteen veel rendement mis. En u begrijpt inmiddels: die dagen zijn niet consistent te voorspellen. Het timen van de markt kan onder aan de streep dus leiden tot mindere resultaten, vergeleken bij een consistente (buy and hold) beleggingsstrategie.

In recent gepubliceerd onderzoek van professor Derek Horstmeyer (George Mason University) werd een een ‘buy & hold’ portefeuille vergeleken met een actieve (timing) portefeuille, over een periode van 100 jaar. De conclusie: sinds 1950 behaalde de buy & hold strategie jaarlijks gemiddeld een 0,8% beter rendement. Een percentage dat sinds het jaar 2000 is gestegen naar 1,9% per jaar!

Uw nachtrust op één

Bottom line: het timen van de markt is een onverstandige strategie. Eentje waar u hoogstwaarschijnlijk ook nog eens bloednerveus van wordt. Wie ons een beetje kent weet dat we dat laatste graag vermijden. Want beleggen mag, zo vinden wij, nooit ten koste gaan van uw nachtrust. Ons devies is niet voor niets: buy, hold en stick to the plan. Niet speculeren, maar vasthouden. En geen paniekvoetbal, óók niet als het langere tijd slecht gaat. De waardering van goede bedrijven trekt, over een langere periode altijd weer aan.

One step at a time 

Om diezelfde reden geloven we niet in hét juiste instapmoment. De instap-timing heeft op lange termijn een beperkt effect op het rendement. Direct ‘all-in’ gaan kan echter onwennig en spannend voelen. Daarom stappen we gefaseerd in en investeren het vermogen verspreid over de tijd.

Uw vermogen in beheer bij Rouws en Ceulen

Met het onderbrengen van uw te beleggen vermogen bij een vermogensbeheerder bent u verzekerd van een professionele aanpak én waarborgt u een zekere emotionele afstand: er zit iemand ‘tussen’, wat impulsief gedrag voorkomt. Bij Rouws en Ceulen beleggen we, zorgvuldig gespreid, alleen in goede en gezonde bedrijven. Die bewezen hebben betrouwbaar en stabiel te zijn – en waarvan we weten: deze bedrijven komen er altijd weer bovenop. Omdat ze aan de juiste standaarden voldoen én met het juiste vizier naar de toekomst kijken. Daar zijn we continu alert op.

Wie handelt op basis van het nu, loopt altijd achter de feiten aan.