Spring naar content

Wij zijn Rouws & Ceulen

Een veilige haven voor uw vermogen

Al sinds 1984 biedt Rouws & Ceulen maatwerk vermogensbeheer aan particulieren, ondernemingen en stichtingen. Onze visie en aanpak hebben zich in de afgelopen tientallen jaren zorgvuldig ontwikkeld. Met vakmanschap, gezond verstand en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, bieden wij onze relaties een verstandig beheer van het vermogen en een goede nachtrust. Wij bieden financiële gemoedsrust.

Ons team

Het beheer van uw vermogen is in vertrouwde en veilige handen bij ons deskundige team: onze medewerkers hebben gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring. We stellen de gezichten achter Rouws & Ceulen graag aan u voor:

Jan Frederik Ceulen

Vermogensbeheerder

Jos Elenbaas

Vermogensbeheerder

Liliane Bax

Secretariaat

Mark Wiertz

Vermogensbeheerder

Natasja Ruijzenaars

Secretariaat

Pauline Verhulst

Secretariaat

Rob Rouws

Oprichter

Ruud Wiltink

Vermogensbeheerder

Peter Krijnen

Compliance Officer (extern)

Governance & Compliance

  • Rouws & Ceulen heeft een vergunning als beleggingsonderneming verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Rouws & Ceulen staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Rouws & Ceulen is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  • Alle vermogensbeheerders zijn geregistreerd in één of meerdere registers van het Dutch Securities Institute (DSI)

Beloningsbeleid

Rouws & Ceulen hanteert een beheerst beloningsbeleid. Het beleid is dusdanig ingericht dat het geen onwenselijke risico’s of gedrag oplevert ten aanzien van de dienstverlening aan onze cliënten. Het beleid is in lijn met de strategie, risicobereidheid en waarden van Rouws & Ceulen en voldoet aan artikel 1.111 tot en met 1:127 Wet op het financieel toezicht (Wft).

Artikel 1:121 Wft verplicht met ingang van 2015 te rapporteren over het aantal personen dat gedurende een boekjaar een totale beloning (vast + variabel) van € 1 miljoen of meer ontvangt en over het aantal dat een variabele beloning ontvangt. Niemand ontvangt een totale beloning van 1 miljoen of meer. Over het jaar 2022 heeft 1 vermogensbeheerder binnen Rouws & Ceulen een variabele beloning ontvangen. Deze beloning bedroeg 0,0M. Rouws en Ceulen houdt in haar beloningsbeleid geen rekening met duurzaamheidsfactoren.