Spring naar content

Inflatie

Jos Elenbaas

Impact van inflatie op beleggingen

Waar gaat de inflatie naartoe? Dat is een vraag die de financiële markten bezighoudt en die beleggers de laatste tijd wat voorzichtiger maakt nu de inflatiecijfers recent behoorlijk zijn opgelopen.

Dat de inflatie zo hoog is, komt volgens de Europese Centrale Bank door drie belangrijke redenen.

Snelle heropening economie

Om te beginnen het feit dat onze economie snel is heropent na de coronaschok van vorig jaar. De vraag naar allerlei goederen en diensten schoot daardoor omhoog, zo sterk dat het aanbod het een tijdlang niet kan bijbenen. De basiswet van de economie zegt dan inderdaad dat de prijzen omhoog zullen gaan.

Hogere energieprijzen

Een belangrijke bijdrage aan de hogere inflatie komt voort uit de hogere energieprijzen. Als voorbeeld is gas in november 53,0 procent duurder dan een jaar eerder. De bijdrage van gas en elektriciteit aan de totale inflatie was in november ruim 2 procentpunt.

Jaar op jaar vergelijking

Tot slot is er het effect dat de prijzen van nu worden vergeleken met die van vorig jaar, die, als gevolg van corona, uitzonderlijk laag waren. De inflatie is daardoor hoog omdat ze vorig jaar zo laag was.

De Centrale Banken gaan ervan uit deze effecten tijdelijk zijn, maar beginnen langzaam de toon te veranderen en spreken nu de verwachting uit dat inflatie best wat langer aan kan houden.

Beleggers worden voorzichtiger

Dat beleggers op basis van deze ontwikkelingen voorzichter worden heeft een aantal verklaringen. Hogere inflatie kan leiden tot een daling van de koopkracht van consumenten en ook tot een daling van de winstmarges van bedrijven. Vooral de huidige hogere energiekosten en de aanleveringsverstoringen zijn een probleem voor zowel huishoudens als bedrijven. Het is onduidelijk of dit op korte termijn zal verbeteren. Omdat de prijzen stijgen, zullen werknemers wellicht hogere lonen gaan eisen. Hierdoor neemt de kans op een toekomstige stijgende loon-prijsspiraal toe.

Impact op beleggingen

Zonder te speculeren over de duur van de periode of de hoogte van inflatie is het goed te kijken naar de impact op aandelenbeleggingen. Er zijn grote verschillen hoe individuele bedrijven of sectoren op ontwikkelingen kunnen inspelen. Bedrijven die de hogere kosten kunnen blijven doorberekenen aan eindcliënten, kunnen hun winsten op peil houden. Maar bij bedrijven die dat niet kunnen, zullen de winstmarges fors onder druk komen. De geschiedenis leert dat aandelenkoersen bij snel oplopende inflatie snel kunnen terugvallen, zelfs als ze aan alle kwaliteitseisen voldoen. Echter, een eventuele correctie wordt door sterke bedrijven met prijszettingsmacht en beperkte schuldposities snel weer goed gemaakt.

Onze keuzes

Bovenstaande geschetste ontwikkelingen passen bij onze beleidskeuze waarin wij de voorkeur hebben voor ondernemingen met hoge vrije kasstroom, relatief voorspelbare winstgroei en bovengemiddelde rendementen op het geïnvesteerde kapitaal.

Wenst u nadere toelichting of persoonlijk overleg over bovenstaande, dan vernemen wij dat graag. Neem nu contact op