Spring naar content

Blog

Wat maakt Return on Invested Capital (ROIC) zo interessant?

Mark Wiertz

Bij Rouws & Ceulen willen we het vermogen van onze cliënten op een duurzame en verantwoorde manier laten groeien. Een cruciaal onderdeel van deze aanpak is het begrip en de toepassing van Return on Invested Capital (ROIC). Wat dat precies is én waarom het past bij onze manier van werken, leest u in dit blog.

Wat is ROIC?  

ROIC helpt beleggers te begrijpen hoe goed een bedrijf zijn investeringen omzet in winst. Ook bij Rouws & Ceulen maken wij gebruik van deze maatstaf. Om duidelijk – en een beetje kleurrijk – uit te leggen wat ROIC is, doen wij dat met een metafoor: een moestuin.

Een moestuin als bedrijf

Stel: u hebt een moestuin. U hebt geld uitgegeven om zaden, gereedschap en compost te kopen. Daarnaast hebt u tijd en moeite geïnvesteerd om de tuin te onderhouden, water te geven én onkruid te wieden. Deze uitgaven en inspanningen zijn uw investering. Na een zonnig seizoen kunt u de vruchten plukken. Met een mand vol glanzende tomaten en komkommers keert u huiswaarts. Deze groenten zijn de opbrengst van uw investering.

Tomaten als ROIC 

ROIC is als het wegen van uw oogst in verhouding tot de tijd, moeite en geld die u in de moestuin hebt gestoken. Is het een royale oogst ten opzichte van de investering? Dan spreken we van een hoge ROIC. Dat betekent dat u efficiënt gebruik hebt gemaakt van uw middelen – zaden, gereedschap en compost – en dat uw investering in de tuin vruchtbaar was. Een lage ROIC betekent het omgekeerde: uw investeringen leveren in verhouding (te) weinig groenten op.

 

Terug naar het bedrijf

Bij een bedrijf is dat niet anders. In essentie laat ROIC zien hoe effectief een bedrijf de kapitaalbronnen van zijn investeerders gebruikt om winst te maken. Het is niet alleen een maatstaf voor financiële prestaties, maar ook een indicator voor de kwaliteit, concurrentiekracht en financiële veerkracht van een bedrijf op lange termijn. Een hoge ROIC kan erop wijzen dat een bedrijf efficiënt is in het genereren van rendement voor zijn investeerders. Terwijl een lage ROIC kan duiden op inefficiënt gebruik van kapitaal.

Hoe wordt ROIC berekend?

Een ROIC bereken je door de operationele winst van een bedrijf te delen door het totale geïnvesteerde kapitaal. Dit omvat zowel schulden als eigen vermogen. Een hogere ROIC geeft aan dat een bedrijf meer winst genereert met hetzelfde niveau van kapitaalinvesteringen. Dat wijst op een efficiënt gebruik van middelen.

 

ROIC versus koers-winstverhouding

Analisten vergelijken aandelen vaak op basis van de koers-winstverhouding. Daarbij richten zij zich op de groei van de omzet om te bepalen of een hogere koers-winstverhouding gerechtvaardigd is. De meeste analisten zijn het erover eens dat een hogere groei een hogere koers-winstverhouding rechtvaardigt. Toch wordt waarde niet alleen door groei bepaald (soms kan groei zelfs waarde vernietigen). ROIC is minstens zo belangrijk bij het berekenen van waarde. Het niveau van ROIC bepaalt grotendeels hoeveel cash nodig is om een bepaald groeitempo te behalen, wanneer de prestaties van het bedrijf gelijk blijven. Hoe hoger de ROIC, hoe minder cash er nodig is om dezelfde groeisnelheid te bereiken. En een organisatie die minder cash nodig heeft om te groeien, heeft een belangrijke sleutel tot waardecreatie. De koers-winstverhouding houdt hier geen rekening mee, waardoor bedrijven met een hoge ROIC vaak ten onrechte als duurder worden beschouwd dan hun minder efficiënte tegenhangers.

Hoe gebruiken wij ROIC in onze beleggingsstrategie?

Bij het selecteren van aandelen nemen we ROIC dus mee als een belangrijke factor. We kijken niet alleen naar het huidige ROIC, maar ook naar de ontwikkeling daarvan in de tijd en hoe het zich verhoudt tot concurrenten in dezelfde sector. We zoeken naar bedrijven met een consistent hoge ROIC óf die een verbetering van ROIC laten zien. Dat kan namelijk wijzen op een positieve verandering in de bedrijfsvoering.

Niet het enige criterium

ROIC is een cruciaal onderdeel van onze beleggingsstrategie. Maar het is niet ons enige criterium bij het selecteren van aandelen. We beoordelen het in combinatie met andere financiële en niet-financiële factoren zoals een gezonde balans, managementkwaliteit en prijszettingskracht. Door ROIC te integreren in ons aandelenselectieproces kunnen we een gedegen portefeuille opbouwen die gebaseerd is op fundamenten van kwaliteit en waardecreatie. Zo doen wij recht aan onze filosofie: een verantwoord beheer van uw vermogen.

Wilt u meer weten over hoe wij ROIC inzetten in ons beleggingsbeleid? Neem gerust contact op.

Wie handelt op basis van het nu, loopt altijd achter de feiten aan.